Munkatársak


Gregán Orsolya - ügyvezető

GO Innova

Elérhetőségei: +36-52-880-250

orsolya.gregan_kukac_eszak-alfold.hu

Gregán Orsolya a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett okleveles közgazdászként nemzetközi-Európai Uniós valamint pénzügy-számvitel szakirányokon. Angol nyelvből felsőfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik, emellett orosz nyelvet is tanult. Széles körű munkatapasztalatokkal rendelkezik az Európai Uniós források felhasználása területén, hiszen dolgozott Debrecen Város Polgármesteri Hivatalának Gazdaságszervezési Osztályán, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságon, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél illetve a Debreceni Egyetemen is. Többfajta projekt (LIFE, ROP, INTERREG) koordinálásában vett részt, ami magában foglalja az elszámolások, jelentések elkészítését, valamint a partnerekkel való kapcsolattartást is. Nagyobb feladatai közt szerepelt a NEEBOR (Networking for Enterprises in the Eastern External Border Regions) INTERREG IVC projekt vezető partnerként való koordinálása vagy az AMI-4EUROPE orvosi képalkotással foglalkozó (FP7) projekt megvalósítása. Ügyvezetőként a stratégiai döntések meghozatala, a tulajdonosokkal való kapcsolattartás és a munka koordinálása tartozik a feladatai közé.Völgyiné Nadabán Márta  - igazgató helyettes


Elérhetőségei: +36-52-880-250
marta.nadaban@eszak-alfold.hu

Völgyiné Nadabán Márta, az INNOVA igazgató-helyettese. Feladata az INNOVA hazai és nemzetközi projektjeinek irányítása, különös tekintettel a klaszterekhez kapcsolódó projektekre. Ő vezeti az INNOVA Debreceni Egyetemhez fűződő kapcsolatait, ő a fő kapcsolattartó az egyetemi szolgáltatások terén.
Ő volt a koordinátora egy FP6-os OMC-NET projektnek, amely 16 partner részvételével koordinálja a regionális K+F+I politikákat (www.cognacproject.eu), továbbá egy FP7 Regions of Knowledge projektnek (www.clustherm.eu), melynek célja a Közép-európai Termál Kutatási Klaszter létrehozása (a 12 partner Romániából, Horvátországból és Ausztriából tevődik össze). Az e projekt eredményeképpen létrejött klaszternek is – a tagok felhatalmazása alapján – ő a menedzsere.
Az ÉARFÜ-nél annak megalakulása óta dolgozott (2000-től kezdve), azt megelőzően 5 évig egy technológia transzferrel foglalkozó cégnél dolgozott. Tagja a Magyar Innovációs Szövetség választmányának, valamint az ERRIN hálózat Irányító testületének. Ő az FP7 Regions of Knowledge, Research Potential and Coherent Development of Policies Programbizottságának magyarországi delegáltja. A fentieken túl számos hazai és nemzetközi innovációs és hálózatépítő projekt menedzsere, valamint több nemzetközi projektben is Irányító Bizottsági és Tanácsadó Testületi tagsággal rendelkezik. Közgazdaságtudományi egyetemet végzett, angolul és németül tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik.
2009. szeptemberében kezdte meg doktori tanulmányait a Debreceni Egyetemen, témája klaszterek regionális vizsgálata.
 
Berde Ágnes Barbara - projektfejlesztési csoportvezető
 

Elérhetőségei: +36-52-880-250
agnes.berde@eszak-alfold.hu

Berde Ágnes Barbara az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen, mint projektfejlesztési csoportvezető tevékenykedik. Feladatai közé tartozik a projektfejlesztési és az INNOVA nemzetközi és hazai kapcsolatainak ápolása, erősítése. Koordinálása alá esik több hazai és nemzetközi pályázat. Eddigi munkája során a Cognac elnevezésű (K+F+I politikák koordinációja és összefüggései más politikákkal az Újonnan Csatlakozott Országokban) 6. Keretprogram által támogatott projektet és a Biorefinery Euroview szintén 6. Keretprogramos projektben dolgozott és zárta azokat. Ágnes 2006 óta dolgozik az INNOVA-nál, 2011 októberétől 2012 októberéig szülési szabadságon volt. A Debreceni Egyetemen végzett Nemzetközi Üzleti szakirányon 2004-ben, majd tanulmányait az Angers-i Egyetemen folytatta Franciaországban, ahol Marketing szakirányon végzett. Angol és német középfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával, illetve tárgyalóképes francia nyelvtudással rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola levelező tagozatos hallgatója.

 

 Tóth Anita - pénzügyi csoportvezető

 

Elérhetőségei: +36-52-880-253

anita.toth@eszak-alfold.hu

Tóth Anita az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen pénzügyi csoportvezető. Elsődleges feladata a pénzügyi csoport munkájának összehangolása ezzel segítve az INNOVA cégszintű zavartalan működését. Menedzseli és vezeti az INNOVA kontrolling feladatait (szerződés, pénzügyi menedzsment, minőségbiztosítás). Tervezi és ellenőrzi a társaság üzleti tervét és annak megvalósulását. Másik fő feladata menedzselni és vezetni az INNOVA hazai (NKTH, EAOP) és nemzetközi (FP7, CIP, Interreg IVC, Central Europe) projektjeinek pénzügyi nyilvántartásait, pénzügyi beszámolóinak elkészítését és közreműködik a szakmai beszámolók előkészítésében. Az INNOVA érdekeltségi körébe tartozó önálló nemzetközi projektek generálásában és menedzselésében is tevékenykedik, melyek célja az innovációs témájú nemzetközi pályázatok elnyerése. Anita 2007. óta dolgozik az INNOVA-nál. Eddigi munkája során az INNOVA-nál a RIÜ 2005-2007 konzorciumban megvalósult projekt, a COGNAC – FP6-os, Biorefinary FP6-os, Clusterm FP7-es projektek pénzügyi menedzselését és azok zárását végezte. Előző munkahelyén 2003 és 2007 között az ÉARFÜ Nonprofit Kft-nál projektmenedzserként a Phare programok régiós pénzügyese és a ROP3.1.3. „Partner a partnerségben” képzési projekt szakmai megvalósításában vett részt és annak pénzügyi menedzseri feladatait látta el.
Anita 2003-ban a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett Vállalkozásmenedzsment szakirányon, mint okleveles közgazdász, valamint Európa tanulmányokat folytatott. Majd 2006-ban a Debreceni Egyetemen Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban szakirányon területfejlesztőként végzett. Angol középfokú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgával rendelkezik. A Leonardo da Vinci Mobilitás program keretében 2010 első két hónapjában a valenciai spanyol régió brüsszeli képviseletén dolgozott, ezzel segítve az INNOVA nemzetközi projektekben való részvételét.

 

Piskolcziné Baracsi Enikő - projektfejlesztési projekt menedzser

 
Elérhetőségei: +36-52-880-258
 
Piskolcziné Baracsi Enikő 2008. júniusától tagja az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség szakmai csapatának. 2010 és 2011 években szülési szabadságon volt, majd 2013. február 1.-től kezdte meg munkáját ismételten az INNOVAnál. 2003. – ban fejezte be egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában gazdasági agrármérnökként pénzügy – számvitel, gazdasági szaknyelvi kommunikátor, számítástechnikai szakirányokon. Mérlegképes könyvelői képesítéssel és pályázatírói képzettséggel is rendelkezik. Angol középfokú szakmai anyaggal bővített és alapfokú német nyelvtudás segíti munkáját. Előző munkahelyén – a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei Agrárkamaránál a Nemzetközi Kapcsolatok csoport vezetőjeként különböző nemzetközi kapcsolatok építésével és nemzetközi projektek menedzselésével foglalkozott. Jelenleg az INNOVA Észak – Alföld Regionális fejlesztési és Innovációs Ügynökségnél projektmenedzserként az AFRESH projekt menedzselésével segíti a régió innovációs tevékenységét. 2011. januártól 2013. februárig szülési szabadságon volt.
 

 Mézesné Makó Zsuzsa - projektasszisztens

 

Elérhetőségei: +36-52-880-250

zsuzsa.mako@eszak-alfold.hu

Mézesné Makó Zsuzsa az INNOVA csapatát 2008 júniusától erősíti projektasszisztensként. Közreműködik az INNOVA hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó rendezvények, konferenciák, képzések előkészítésében, szervezésében. Feladata még az iroda üzemeltetése, zavartalan működésének biztosítása. A Debreceni Egyetemen végzett etnográfus, muzeológus és néprajz szakos középiskolai tanárként. Tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a titkárnői/projektasszisztensi gyakorlat segíti munkáját. Első diplomáját a Debreceni Egyetem Pedagógiai főiskolai karán szerezte óvodapedagógus szakon, Jelenleg a Debreceni Egyetem Emberi Erőforrás Tanácsadó szak első éves levelező tagozatos hallgatója. Projektasszisztensi gyakorlatát egy multinacionális vállalat Észak – alföldi regionális központjánál szerezte több projekt keretében.

 

Papp György- projektfejlesztési projekt menedzser

Elérhetőségei: +36-52-880-254

gyorgy.papp@eszak-alfold.hu

 Papp György 2013. júliusától tagja az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség szakmai csapatának. Előző munkahelyén egy társas vállalkozás tulajdonostársaként és ügyvezetőjeként több éves szakmai tapasztalatra tett szert a terület és településfejlesztésben, projektmenedzsmenti feladatok ellátásában, a városfejlesztésben, adott projektek komplex módon való menedzselésében a teljes projektfejlesztés és megvalósítás időszakában egyaránt. A Nyíregyházi Főiskolán diplomázott magyar nyelv és irodalom valamint kommunikáció szakos bölcsészként, szabadidejében a nyíregyházi Mandala Dalszínház tagjaként musicalekben és rockoperákban énekes szerepeket, prózai művekben (drámák és vígjátékok) karakter szerepeket játszik.

Az INNOVAnál a Projekt Fejlesztési Csoport tagjaként a régió start-up cégeit segíti projektmentorként, valamint Hajdú-Bihar megye és Debrecen Megyei Jogú Város 2014-2020-as programozási ciklusára vonatkozó Stratégiai és Operatív Programok kidolgozásában működik közre.

 

Szabó Tamás- projektfejlesztési projekt menedzser

 

Elérhetőségei: +36-52-880-259

tamas.szabo@eszak-alfold.hu

 Szabó Tamás 2013. november 1.-én csatlakozott az INNOVA Észak – Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség szakmai csapatához. Munkatársunk 2012.-ben fejezte be egyetemi tanulmányait, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Természetvédelmi mérnök szakos hallgatójaként. Tamás 2008 óta dolgozik a pályázatírás és projektmenedzsment területén. Először egy természetvédelmi alapítvány alkalmazásában dolgozott, majd egy kisebb vállalkozásnál helyezkedett el. Kollégánk feladatait hazai és nemzetközi pályázatok összeállítása, menedzsmentje és elszámolása jelentette az elmúlt öt évben Az INNOVA projektfejlesztési csoport menedzsereként, napjainkban is, az eddigi tapasztalatinak megfelelően, hasonló munkakörben segíti az Észak-Alföld Régió fejlesztési és innovációs tevékenységét.

 

Nyiscsák Lilla – pénzügyi asszisztens

 

Elérhetőségei: +36-52-880-255

lilla.nyiscsak@eszak-alfold.hu

 Nyiscsák Lilla az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség csapatának munkáját 2013. decembere óta segíti, mint pénzügyi asszisztens. Feladatai közé tartozik elsődlegesen a pénzügyi csoport munkájának támogatása,amely magában foglalja a számlák, szerződések kezelését és azok dokumentálását, illetve a nemzetközi projektek pénzügyi nyilvántartásának, elszámolásának előkészítésében való közreműködést.

Lilla 2012-ben végzett a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karának pénzügy és számvitel szakán. Tanulmányait azonban jelenleg is folytatja levelezős hallgatóként a Debreceni Egyetemen logisztikai menedzsment mesterszakon. Munkájában mérlegképes könyvelői képesítése, angol középfokú szakmai anyaggal bővített, illetve német középfokú nyelvtudása segíti.

 


Nyomtatóbarát verzió

Eseménynaptár :

2014 július
HKSzCsPSzV
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123

Iratkozzon fel hírleveleinkre:

Nemzetközi partnerkereső